Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-25 16:01:41 Aktualne / Nabór na st. ds. inwestycji, remontów i infrastruktury technicznej Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-25 16:00:44 Aktualne / Nabór na st. ds. inwestycji, remontów i infrastruktury technicznej Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-25 15:54:48 Aktualne / Nabór na st. ds. inwestycji, remontów i infrastruktury technicznej Bartosz Ciesielski Publikacja artykułu
2019-03-25 15:44:52 Zamówienia publiczne / Przetargi aktualne Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-25 12:58:45 Zapytania ofertowe / Zapytania ofertowe Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-25 12:49:41 Zapytania ofertowe / Zapytania ofertowe Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-22 15:24:21 Ogłoszenia / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Waśko Publikacja artykułu
2019-03-20 17:51:23 Nagrania z Sesji Rady Miejskiej / Nagrania z Sesji Rady Miejskiej Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-20 12:38:56 Zarządzenia Burmistrza 2019 rok / Zarządzenia Burmistrza 2019 rok Bartosz Ciesielski Edycja artykułu
2019-03-20 11:40:35 Nagrania z Sesji Rady Miejskiej / Nagrania z Sesji Rady Miejskiej Bartosz Ciesielski Edycja artykułu