Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020.

2018-12-28 20:50:50
Wyłapywanie, przyjmowanie oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020. Zbieranie oraz unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz dziko żyjących z terenu Gminy Wieleń w latach 2019-2020.

2018-12-05 12:53:23
Wykonanie robót remontowych, konserwacyjnych i awaryjnych w budynkach komunalnych będących w zarządzie Zamawiającego

2018-08-23 06:14:28
Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń

2018-08-23 06:14:28
Przebudowa ulicy Sikorskiego II etap

2018-08-23 06:14:28
Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu- II przetarg

2018-10-02 10:15:24
Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

2018-08-23 06:14:28
Przebudowa linii napowietrznej NN o,4 kV przy ul. Nowe Miasto w Wieleniu

2018-10-12 09:11:14
Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu - II przetarg

2018-09-03 13:54:23
Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu

2018-10-30 09:40:09