Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą

2017-07-18 12:10:00
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania

2015-11-16 14:11:15
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą oddziaływania na środowi

2016-04-11 22:20:13
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Hamrzysko w rejonie działek o nr ewid. 162/4 i 174/1 wraz z prognozą oddziaływan

2016-04-27 09:00:17
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą oddziały

2015-03-03 11:36:00
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dzierżążno Małe w rejonie działek o nr ewid. 75 i 82/4 wraz z prognozą oddziaływ

2016-04-26 22:43:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej wraz z prognozą oddziaływania n

2015-02-03 10:08:16
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Wrzeszczyna

2018-01-12 18:31:47
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749

2018-01-12 18:29:05
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieleń i wsi Gulcz

2015-06-01 11:43:34