Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1 wraz z prognozą oddzi

2013-04-24 11:21:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu

2013-06-04 12:45:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 722 i 728 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziały

2013-11-07 14:55:43
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działek o nr ewid. 1705 i 513/8 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą o

2013-11-07 15:01:10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 położonych na obszarze wsi Rosko

2013-11-25 11:37:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźniczka w rejonie działki o nr ewid. 132/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-05-19 20:50:08
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu wraz z prognozą oddziaływania na środowis

2014-05-19 21:00:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla działek położonych w obszarze wsi Rosko

2014-08-04 20:52:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.:507, 508, 526 i 527

2014-08-18 09:41:23
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej

2014-08-18 09:41:44