Zarządzenia Burmistrza 2019 rok 

 

 

12. Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wieleń

11. Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 76 położona w Dębogórze

10. Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 724 i 719 położonych w Dzierżążnie Wielkim

9. Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleń

8. Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleń

5. Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 46/5 położonej w Marianowie

4. Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Dzierżążnie Małym

3. Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kałądek

2. Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marianowo w trybie bezprzetargowym

1. Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wieleń do zaciągania zobowiązań

 


Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Wielenia
Czas wytworzenia: 2019-01-09 11:50:47
Czas publikacji: 2019-01-23 15:23:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak