Zarządzenia Burmistrza 2019 rok 

 
 

31. Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2019 rok

30. Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty

29. Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń

28. Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie trybu realizacji uprawnień informacyjnych radnych

27. Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu

25. Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wieleń

24. Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1558 i 1684 położonych w Wieleniu

23. Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości - działek nr 1571 i 1697, położonych w Wieleniu

22. Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości - działek nr 1571 i 1697, położonych w obrębie ewidencyjnym Wieleń

21. Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości - działek nr 1558 i 1684, położonych w obrębie ewidencyjnym Wieleń

20. Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2019 rok

19.Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Wieleń

18. Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej prowadzonych przez gminę Wieleń

17. Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Dwory

16. Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowe Dwory

15B. Zarządzenie Nr 15B/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którch gmina Wieleń jest organem prowadzącym

15A. Zarządzenie Nr 15A/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

15. Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przekazanie majątku sołectwa Dębogóra, Dzierżążno Wielkie, Herburtowo, Kuźniczka, Mężyk, Miały i Zielonowo

13. Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Wielania z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątokowych sołectwa Dębogóra, Dzierżążno Wielkie, Herburtowo, Kuźniczka, Mężyk, Miały i Zielonowo

12. Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wieleń

11. Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 76 położona w Dębogórze

10. Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 724 i 719 położonych w Dzierżążnie Wielkim

9. Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleń

8. Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieleń

5. Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 46/5 położonej w Marianowie

4. Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Dzierżążnie Małym

3. Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kałądek

2. Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marianowo w trybie bezprzetargowym

1. Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Wielenia z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wieleń do zaciągania zobowiązań

 

Liczba odwiedzin : 440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Wielenia
Czas wytworzenia: 2019-01-09 11:50:47
Czas publikacji: 2019-03-20 12:38:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak