Zadania inwestycyjne na 2006 rok 

 
 

                     Zadania inwestycyjne na 2006 rok

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i innych majątkowych zamykają  się kwotą 2.278.393 zł i stanowią 10,97% projektowanych wydatków budżetu.


W 2006 roku planowane do realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

1. Wodociagowanie wsi Zielonowo  - I etap,
2. Budowa wodociągu we wsi Gieczynek (opracowanie dokumentacji),
3. Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu – ul.Krasickiego i Sucharskiego,
4. Budowa dróg w Wieleniu na osiedlu Przytorze ( I etap),
5. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu,
 ul.Nowe Miasto,
6. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,
7. Program „Samorzadowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych” ( Realizacja programu jest współfinansowana ze środków finansowych Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosowny wniosek został złozony przez gminę Wieleń w ramach umowy konsorcjum, wspólnego przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie 8 Powiatów);
8. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu;
9. Przygotowanie boisk i ogrodzenie terenu szkoły – Gimnazjum w Rosku;
10. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Wieleniu;
11. Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum w Rosku;
12. Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej;
13. Modernizacja budynku przy ul.Międzyleskiej w Wieleniu na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dokończenie;
14. Modernizacja budynku przy ul.Międzyleskiej w Wieleniu na cele Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
15. Budowa kanalizacji w mieście Wieleń;
16. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul.Jaryńskiej, (Inwestycja  ma być współfinansowana środkami Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  Norweskiego Mechanizmu Finansowego stosowny wniosek został złozony w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie;
17. Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gulcz-Mikołajewo-realizacja porozumienia  z Gminą Czarnków i Urzędem Marszałkowskim;
18. Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Wieleniu – realizacja porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

 

Liczba odwiedzin : 510
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Sobczak
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:55
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak