System Informacji Przestrzennych Gminy Wieleń 

 
 

Drodzy mieszkańcy

Miło nam poinformować, że od dzisiaj mieszkańcy gminy Wieleń oraz wszyscy zainteresowani mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Wieleń nazywanego również Systemem Informacji Przestrzennej.

Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://www.portal.gison.pl/wielen/

Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na naszej stronie internetowej.

Szybki dostęp do informacji

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne takie warstwy jak: ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.

Dla kogo przeznaczony jest System Informacji Przestrzennych?

Gminny Portal Mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Możemy od teraz w prosty sposób gromadzić wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu.

Proste przeglądanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym na danym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Narzędzia łatwe w obsłudze

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

 

Sporządziła: Izabela Forecka –Fręśko insp. ds planowania przestrzennego

 

Liczba odwiedzin : 255
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Janecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Radosław Janecki
Czas wytworzenia: 2017-11-21 10:35:33
Czas publikacji: 2017-11-21 10:35:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak