Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń 

 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne jest w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Wieleń

 

Liczba odwiedzin : 2050
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-03-11 15:18:20
Czas publikacji: 2018-07-13 09:24:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak