Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzierżążno Małe, Hamrzysko

2015-06-01 11:39:30
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko

2015-03-16 11:52:12
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą oddziały

2015-03-03 11:36:00
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko

2015-03-03 11:34:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej wraz z prognozą oddziaływania n

2015-02-03 10:08:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej

2014-08-18 09:41:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.:507, 508, 526 i 527

2014-08-18 09:41:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla działek położonych w obszarze wsi Rosko

2014-08-04 20:52:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu wraz z prognozą oddziaływania na środowis

2014-05-19 21:00:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźniczka w rejonie działki o nr ewid. 132/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-05-19 20:50:08