Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-02-16 12:13:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.: 1748/2, 1748/4 i 1749

2016-11-29 07:59:55
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna

2016-06-14 07:41:15
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Hamrzysko w rejonie działek o nr ewid. 162/4 i 174/1 wraz z prognozą oddziaływan

2016-04-27 09:00:17
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dzierżążno Małe w rejonie działek o nr ewid. 75 i 82/4 wraz z prognozą oddziaływ

2016-04-26 22:43:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą oddziaływania na środowi

2016-04-11 22:20:13
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą

2016-04-11 22:16:33
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania

2015-11-16 14:11:15
Obwieszczenie zmiana studium Gulcz

2015-10-02 07:49:30
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieleń i wsi Gulcz

2015-06-01 11:43:34