Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej

2018-06-11 16:00:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej

2018-06-11 16:00:32
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Wrzeszczyna

2018-01-12 18:31:47
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749

2018-01-12 18:29:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-09-26 18:53:51
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko

2017-07-18 12:16:16
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studnium na obszarze wsi Rosko

2017-07-18 12:10:51
O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą

2017-07-18 12:10:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko

2017-02-27 12:38:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla m. Biała

2017-02-16 15:15:37
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2017-02-16 12:13:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.: 1748/2, 1748/4 i 1749

2016-11-29 07:59:55
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wrzeszczyna

2016-06-14 07:41:15
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Hamrzysko w rejonie działek o nr ewid. 162/4 i 174/1 wraz z prognozą oddziaływan

2016-04-27 09:00:17
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dzierżążno Małe w rejonie działek o nr ewid. 75 i 82/4 wraz z prognozą oddziaływ

2016-04-26 22:43:14
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą oddziaływania na środowi

2016-04-11 22:20:13
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą

2016-04-11 22:16:33
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziaływania

2015-11-16 14:11:15
Obwieszczenie zmiana studium Gulcz

2015-10-02 07:49:30
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieleń i wsi Gulcz

2015-06-01 11:43:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzierżążno Małe, Hamrzysko

2015-06-01 11:39:30
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Rosko

2015-03-16 11:52:12
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527 wraz z prognozą oddziały

2015-03-03 11:36:00
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko

2015-03-03 11:34:22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej wraz z prognozą oddziaływania n

2015-02-03 10:08:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej

2014-08-18 09:41:44
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.:507, 508, 526 i 527

2014-08-18 09:41:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla działek położonych w obszarze wsi Rosko

2014-08-04 20:52:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu wraz z prognozą oddziaływania na środowis

2014-05-19 21:00:51
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźniczka w rejonie działki o nr ewid. 132/3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2014-05-19 20:50:08
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 położonych na obszarze wsi Rosko

2013-11-25 11:37:48
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działek o nr ewid. 1705 i 513/8 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą o

2013-11-07 15:01:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 722 i 728 położonych na obszarze wsi Rosko wraz z prognozą oddziały

2013-11-07 14:55:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska-Spółdzielcza w Wieleniu

2013-06-04 12:45:01
Ogłoszenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1 wraz z prognozą oddzi

2013-04-24 11:21:01
10 20 30 40 50 Wyników