Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV oraz słupa SN-15kV, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 7007/5 położonej w obrębie wsi Wrzeszczyna

2019-03-18 14:30:17
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie ulicy Czarnkowskiej

2018-06-11 16:00:42
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Rosko w rejonie ulicy Dworcowej

2018-06-11 16:00:32
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Wrzeszczyna

2018-01-12 18:31:47
Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP na obszarze wsi Rosko w rejonie działek o nr ewid.1748/2, 1748/4 i 1749

2018-01-12 18:29:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-09-26 18:53:51
Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 1508 i 1509, położonych na obszarze wsi Rosko

2017-07-18 12:16:16
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studnium na obszarze wsi Rosko

2017-07-18 12:10:51
O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieleń na obszarze wsi Gulcz wraz z prognozą

2017-07-18 12:10:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP działek o nr ewid.: 1508 i 1509 położonych na obszarze wsi Rosko

2017-02-27 12:38:06