Zaproszenie do składania wniosków o Kartę Dużej Rodziny 

 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu zaprasza rodziny wielodzietne do składania wniosków o Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są w

tut. Ośrodku- Wieleń ul. Międzyleska 4, pok. Nr 2

Tel 067-2561359   oraz na str. www.rodzina.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1220
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-07-07 09:16:02
Czas publikacji: 2014-07-07 09:21:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak