Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny oraz na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Wieleniu 

 
 
 

Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu

Umowa o prace na czas określony

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:


I. Asystenta rodziny – wybrana została:


- Pani Chwarścianek Natalia zam. Wieleń


Uzasadnienie:

Na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uznano, że kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów i pojęć związanych z pracą socjalną i pieczą zastępczą.


Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu

Umowa o prace na czas określony od 02.01.2014 do 31.12.2014r

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:


I. Pracownika socjalnego – wybrana została:


- Pani Katarzyna Duczyńska zam. Nowe Dwory


Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Duczyńska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika. Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika socjalnego. 

Liczba odwiedzin : 1393
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:27:02
Czas publikacji: 2018-08-23 06:27:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak