Pozytywne zmiany 2013 - zaproszenie 

 
 

 

Z A P R O S Z E N I E


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie POKL POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 PO KL „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:


  • Grupowe warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej.

  • Warsztaty umiejętności autoprezentacji, wizażu i komunikacji.

  • Grupowe warsztaty zarządzanie budżetem domowym.


  • KURSY ZAWODOWE :


  1. kurs „Operator wózka jezdnego z wymianą butli gazowej wraz z egzaminem UDT”

  2. kurs „Opiekunka środowiskowa – opieka nad osobami starszymi i zależnymi”

lub

kurs :„Sprzedawca, kasjer + obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera na stanowisku pracy” - realizacja wybranego szkolenia zależna będzie od ilości osób zainteresowanych

  1. kurs „Coś z niczego – kurs rzemiosła artystycznego + marketing i sprzedaż internetowa”


  • Indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego z elementami informatyki (napisanie CV, wysłanie informacji pocztą elektroniczną, poszukiwanie pracy przez Internet itp.).

  • Spotkanie/wyjazd integracyjny grupy uczestników.


Uczestnicy projektu objęci zostaną pomocą finansową na okres jego trwania. Jest możliwość okresowego zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych

Uczestnikom w terenu gminy zapewniamy dojazd.

Szczegółowa informacja i ankiety rekrutacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu.

Serdecznie zapraszamy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

ul. Międzyleska 4

64 -730 Wieleń

067/25 61 359

mgopswielen@op.pl

 

 Projekt POZYTYWNE ZMIANY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 

 

Liczba odwiedzin : 1511
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-04-26 12:06:43
Czas publikacji: 2013-04-26 12:06:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak