Projekt Pozytywne Zmiany 2012 - Podsumowanie 

 
 

INFORMACJA


              2012.12.31 zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego POKL POZYTYWNE ZMIANY realizowanego przez MGOPS Wieleń a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
              Główmy celem projektu było zdobycie przez beneficjentów nowych kwalifikacji zawodowych i prospołecznych zwiększających ich szanse i wartość na rynku pracy oraz rozwój aktywnej integracji społecznej zmierzającej do zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego zarówno miasta jak i gminy Wieleń poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy czy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna edycja skierowana była do grupy 16 osób z terenu naszej gminy zarówno kobiet jak i mężczyzn ( 5 mężczyzn i 11 kobiet).

Prezentacja przedstawiająca rok 2012

 

Załączniki

PZZ2012_podsum

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 2.24M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1650
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-03-06 10:52:38
Czas publikacji: 2013-03-06 11:06:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak