Projekt Pozytywne Zmiany 2012 - Informacje 2 

 
 

INFORMACJA

    Od pierwszych dniach listopada 2012r odbywają się ostatnie spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizowanego przez MGOPS Wieleń projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

   Główmy celem projektu było zdobycie przez beneficjentów nowych kwalifikacji zawodowych i prospołecznych zwiększających szanse i wartość na rynku pracy oraz rozwój aktywnej integracji społecznej zmierzającej do zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego zarówno miasta jak i gminy Wieleń poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy czy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna edycja skierowana była do grupy 16 osób z terenu naszej gminy zarówno kobiet jak i mężczyzn ( 5 mężczyzn i 11 kobiet).

   Od sierpnia do listopada 2012 roku uczestnicy projektu brali udział w następujących spotkaniach i kursach zawodowych:

  • Grupowe warsztaty zarządzanie budżetem domowym (16 osób),
  • Grupowe warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej (16osób),
  • Terapię zajęciową z wizażystą oraz trening w zakresie autoprezentacji (16osób),
  • kurs „ Obsługa wózków jezdnych z wymianą butli gazowej (egzamin UDT)” ( 7 osób),
  • kurs „Profesjonalne sprzątanie z modułem otwierania działalności gospodarczej” (10 osób),
  • kurs „Kurs rzemiosła artystycznego” (4 osoby),
  • kurs „Wypiek i dekoracja ciast” (7 osób),
  • Indywidualne spotkania  z doradztwa zawodowego z elementami informatyki (16 osób),
  • Spotkanie/wyjazd integracyjny grupy uczestników (24 osoby).

   Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny, w którym udział wzięli beneficjenci projektu oraz członkowie ich rodzin. Jego zadaniem było ugruntowanie wzajemnej akceptacji uczestników projektu oraz praktyczne wykorzystanie nabytych przez nich wcześniej umiejętności prospołecznych, interpersonalnych oraz z zakresu wizażu. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczenie znanych zabytków naszego województwa oraz zapoznania się z różnymi formami wykorzystywania środków unijnych w ramach programów jakie realizowane są na terenie  naszego województwa (renowacja zabytków, rozwój infrastruktury, budowa dróg itp.).  Na zakończenie wyjazdu grupa miała możliwość zapoznania się z jednym z najdoskonalszych systemów filmowych na świecie - technologią IMAX. Krystalicznie czysty, mocny dźwięk, trójwymiarowy obraz oraz ogromna przestrzeń kinowa pozostawiają niezapomnianie wrażenie.

   Uczestnikom projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY w ramach jego trwania zapewniono dojazdy na zajęcia oraz szkolenia zawodowe. Mieli możliwość otrzymania pomoc finansowej a co najważniejsze zdobyli nowe uprawnienia zawodowe oraz nowe narzędzia, które pozwolą im na aktywne poszukiwanie zatrudnienia oraz ułatwią poruszanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Sporządziła
Sottek Elżbieta / Musarz Katarzyna

 

Liczba odwiedzin : 1666
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-11-09 09:41:15
Czas publikacji: 2012-11-09 10:28:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak