Projekt Pozytywne Zmiany 2011 - zakończenie 

 
 

INFORMACJA


 Egzaminem końcowym przed komisją UDT zakończyła się w grudniu 2011 kolejna edycja projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY realizowanego przez MGOPS Wieleń a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji społecznej zmierzającej do zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego zarówno miasta jak i gminy Wieleń poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, pozostających bez pracy czy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna edycja skierowana była do grupy 15 osób z terenu naszej gminy i to zarówno kobiet jak i mężczyzn.


Od września do listopada 2011 roku uczestnicy projektu brali udział w następujących spotkaniach:


- terapii zajęciowej z wizażystą oraz z zakresu autoprezentacji (15 osób),
- grupowym treningu terapeutyczno - psychologiczny w zakresie zwiększania osobistej skuteczności (15 osób),
- indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym z elementami informatyki (15 osób).

Odbyły się następujące szkolenia zawodowe:

- kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (ukończyło 7 osób),
- kurs magazyniera z obsługą wózków jezdnych (ukończyło 8 osób, z uprawnieniami UDT),
- kurs kosmetyczny I stopnia + stylizacja paznokci (ukończyło 6 osób),
- kurs konserwatora wózków jezdnych (ukończyło 5 osób, z uprawnieniami UDT).


Podobnie jak w latach poprzednich w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny, w którym udział wzięli beneficjenci projektu oraz członkowie ich rodzin. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczenie znanych zabytków naszego województwa oraz najnowszych zdobyczy techniki filmowej.


W miesiącu grudniu odbył się dodatkowy egzamin UDT dla osób biorących udział w kursie konserwatorów wózków jezdnych.


Uczestnikom projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY w ramach jego trwania zapewniono dojazdy na zajęcia oraz szkolenia zawodowe. Mieli oni możliwość otrzymania pomoc finansowej a co najważniejsze zdobyli nowe uprawnienia zawodowe oraz nowe narzędzia, które pozwolą im na aktywne poszukiwanie zatrudnienia oraz ułatwią poruszanie na ciągle zmieniającym się rynku pracy.


                                                                          Katarzyna Musarz
                                                  Pracownik MGOPS Wieleń

 

Liczba odwiedzin : 2329
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-01-10 09:36:47
Czas publikacji: 2012-01-10 10:44:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak