Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego 

 
 

Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny oraz pracownika socjalnego w ramach projektu P0KL POZYTYWNE ZMIANY w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu

Umowa o prace na czas określony

 

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, że w  wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

 

I. Asystenta rodziny – wybrana została:

 

                            - Pani Bożena Czajka  zam. Drawsko  

 

Uzasadnienie:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uznano, że kandydatka wykazała  się dobrą znajomością przepisów i pojęć związanych z pracą socjalną i pieczą zastępczą.

 

 

II  Pracownika socjalnego w ramach realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu POZTYWNE ZMIANY w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską - wybrane zostały nw. osoby:

 

     -       Pani  Katarzyna Musarz zam. w Wieleniu

     -       Pani  Katarzyna Duczyńska zam. w Nowych Dworach

 

Uzasadnienie:

Kandydatki spełniają wymogi formalne i merytoryczne, posiadają wiedzę fachową związaną ze specyfiką zawodu oraz doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej. Obie kandydatki spełniają wymogi określone w art.116 oraz art.156 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r (t.j. DZ.U. z 2013r poz. 182 ze zmianami) - posiadają wykształcenie wyższe ze specjalnością - praca socjalna.

   

 

Liczba odwiedzin : 1535
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2013-05-29 14:16:11
Czas publikacji: 2013-05-29 14:16:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak