Projekt Pozytywne Zmiany 2011 - Informacja  

 
 

INFORMACJA


   W pierwszych dniach września bieżącego roku rozpoczęła się kolejna edycja projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY realizowanego przez MGOPS Wieleń a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji społecznej zmierzającej do zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego zarówno miasta jak i gminy Wieleń poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, pozostających bez pracy czy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Tegoroczna edycja skierowana jest do grupy 15 osób z terenu naszej gminy zarówno kobiet jak i mężczyzn.

   W dniu 05.09.2011 odbyło się pierwsze spotkanie cyklu – terapia zajęciowa z wizażystą i w zakresie autoprezentacji. Jego głównym zadaniem było przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji na temat skutecznej autoprezentacji, promowanie własnego wizerunku czy umiejętnego przeprowadzania rozmów o pracę. Miało za zadanie pomóc uczestnikom w wypracowaniu większego poczucia własnej wartości, zmianę negatywnego wizerunku własnej osoby oraz wskazanie im korzystnych metod poprawy swojego wizerunku. Makijaż czy odpowiednio skomponowany strój dodaje pewności siebie, zwiększa atrakcyjność własną i może skutecznie zachęcać do aktywności w poszukiwaniu pracy. Wpływa na lepszy odbiór osoby zarówno przez otoczenie jak i potencjalnego pracodawcę.

   Rozpoczęły się już również spotkanie w ramach kursów zawodowych, a w tym roku są to:

  • kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych
  • kurs magazyniera z obsługą wózków jezdnych (widłowych)

   Na kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych zakwalifikowało się 7 osób. Natomiast  do udziału w kursie magazyniera z obsługą wózków jezdnych (widłowych) zakwalifikowało się 8 osób w tym 4 kobiety, które bardzo chętnie uczestniczą w tegorocznej edycji projektu.


   Na miesiąc październik planuję się realizację 2 kolejnych kursów zawodowych, w których udział chcą wziąć wszyscy tegoroczni beneficjenci:


- kurs kosmetyczny I stopnia + stylizacja paznokci,
- kurs konserwatora wózków jezdnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach projektu odbędą się również:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
  • jednodniowy wyjazd integracyjny dla całej grupy uczestników projektu.
  • grupowy trening terapeutyczno - psychologiczny w zakresie zwiększania osobistej skuteczności.

   Wykłady i ćwiczenia w czasie trwania treningu terapeutycznego mają za zadanie pomóc uczestnikom projektu POZYTYWNE ZMIANY w lepszym poznaniu siebie, znalezieniu swoich mocnych i słabych stron. Odkryciu swojego ukrytego potencjału rozwojowego czy poszerzeniu świadomości swoich prawdziwych pragnień i potrzeb. Mają pomóc w przełamaniu smutku, lęku czy braku motywacji do aktywnego poszukiwania pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

   Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym pozwolą uczestnikom na podniesienie własnych umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy, oraz aktywnego poszukiwania pracy np.: za pomocą nowego narzędzia, jakim stał się obecnie Internet.

   Jednodniowy wyjazd integracyjny pozwoli uczestnikom na poprawę fizycznego „JA” oraz na praktyczne wykorzystanie umiejętności prospołecznych, interpersonalnych oraz z zakresu wizażu, jakie mieli okazję nabyć w trakcie poszczególnych spotkań terapeutycznych czy wspólnych szkoleń zawodowych. Ma on również na celu pomoc w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem jak również da możliwość sprawdzenia stopnia usamodzielnienia społecznego oraz wzajemną akceptację uczestników projektu.

Katarzyna Musarz

  Pracownik MGOPS Wieleń

 

Liczba odwiedzin : 2114
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-09-14 08:07:08
Czas publikacji: 2011-09-14 08:07:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak