Projekt Pozytywne Zmiany 2011 - Zaproszenie  

 
 

Z A P R O S Z E N I E

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu  serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie POKL POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 PO KL „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Grupowy trening terapeutyczno - psychologicznego w zakresie zwiększenia osobistej skuteczności.
  • Terapię zajęciową z wizażystą oraz trening w zakresie autoprezentacji (spotkanie grupowe)
  • Kursy zawodowe :
  1. kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,
  2. kurs w zakresie stylizacji paznokci i manicure,
  3. kurs magazyniera z obsługą wózków jezdnych (widłowych).
  • Indywidualne spotkania  z doradztwa zawodowego z elementami informatyki (napisanie CV, wysłanie informacji pocztą elektroniczną, poszukiwanie pracy przez Internet itp.).
  • Spotkanie/wyjazd integracyjny grupy uczestników.

Uczestnicy projektu objęci zostaną pomocą finansową na okres jego trwania.
W razie konieczności istnieje możliwość zorganizowania dowozu uczestników projektu do miejsca szkolenia.

Szczegółowa informacja  i ankiety rekrutacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu.
Serdecznie zapraszamy

Nasz adres
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
ul. Międzyleska 4
64 -730 Wieleń
067/25 61 359
mgopswielen@op.pl

Sottek Elżbieta
                                                                                 koordynator projektu

 

 

Liczba odwiedzin : 2235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2011-07-04 09:33:45
Czas publikacji: 2011-07-04 09:36:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak