Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - II etap szkoleń 

 
 

 I N F O R M A C J A


     Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku (23/08 - 04/09/2010r) odbyły się spotkania terapeutyczne w ramach projektu systemowego MGOPS Wieleń POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanego ze środków EFS KL w ramach działania 7.1.1.
     W ramach tej części projektu odbył się grupowy trening terapeutyczno – psychologiczny mający za zadanie pomóc jego uczestnikom w lepszym poznaniu własnych zasobów i możliwości. Budowaniu pewności siebie, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami czy stereotypami. Odbyły się zajęcia mające na celu zwiększenie skuteczności w komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych czy kryzysowych. W tej części poruszona została również tematyka związana z autoprezentacja, która następnie została rozwinięta w ramach terapii zajęciowej z wizażystą. Celem spotkań z wizażystą było przekazanie uczestnikom terapii wiedzy z zakresu kreowania własnego wizerunku, dbałości o wygląd, doboru ubrania, fryzury, dodatków czy makijażu.
     Spotkania terapeutyczne zakończyły indywidualne spotkania z terapeutą.
     Obecnie od dnia 06/09/2010 trwa kurs ,,Małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych”, w której udział bierze grupa 7 kobiet. Zajęcia odbywają się częściowo w pomieszczeniach MOPIPZ w Wieleniu oraz restauracji należącej do jednego z przedsiębiorców naszej Gminy. Panie zdobywają zarówno wiedzę teoretyczna jak i praktyczną między innymi z zakresu zdrowego żywienia, obróbki żywności, oceny jakości surowców czy obsługi urządzeń i prostych działań marketingowych. Kurs zakończy się w ostatnich dniach września.
     Równolegle trwają spotkania z doradcą zawodowym oraz prace nad organizacja wyjazdu integracyjnego dla całej grupy uczestników projektu POZYTYWNE ZMIANY.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-09-13 13:20:51
Czas publikacji: 2010-09-13 13:31:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak