Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - wyjazd integracyjny 

 
 

I N F O R M A C J A

W pierwszych dniach października 2010 uczestnicy  projektu systemowego POKL POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu mieli możliwość uczestniczenia we wspólnym wyjeździe integracyjnym, którego zadaniem było ugruntowanie wzajemnej akceptacji uczestników projektu oraz praktyczne wykorzystanie przez nich umiejętności prospołecznych, interpersonalnych oraz z zakresu wizażu nabytych w czasie poszczególnych etapów szkoleń. Wszyscy uczestnicy projektu przed wyjazdem integracyjnym otrzymali gadżety związane z uczestnictwem w projekcie, które zostały opatrzone logo projektu POZYTYWNE ZMIANY oraz Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ostatnie dni października 2010 przeznaczone zostały na realizację spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym w ramach, których uczestnicy projektu nabywają umiejętności zwiane z aktywnym poszukiwaniem pracy oraz posługiwaniem się Internetem jako nowym źródłem poszukiwania zatrudnienia.
Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu prowadzi już przygotowania do realizacji następnej edycji projektu POZYTYWNE ZMIANY na rok 2011.

 

 

Liczba odwiedzin : 2156
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-10-26 15:57:01
Czas publikacji: 2010-10-27 08:09:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak