Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - III etap szkoleń  

 
 


I N F O R M A C J A


    W dniu 28.09.2010 zakończył się kolejny etap projektu systemowego prowadzonego przez MGOPS Wieleń POZYTYWNE ZMIANY dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – kurs ,,Małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych”, w którym udział wzięła grupa 7 kobiet. Zajęcia odbywały się częściowo w pomieszczeniach MOPIPZ w Wieleniu i restauracji należącej do jednego z przedsiębiorców naszej Gminy. Kurs rozpoczął się w dniu 06/09/2010 i zakończył zorganizowany przez uczestniczki uroczystym obiadem, w którym udział wzięli przedstawiciele firmy szkoleniowej ESUS, MGOPS – u, PUB Wieleń, uczestniczki kursu oraz Burmistrz Wielenia Pan Zbigniew Stochaj. Kursantki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz unijne certyfikaty potwierdzające nowo nabyte umiejętności. Zostały one wręczone przez przedstawiciela firmy szkoleniowej EDUS oraz Pana Burmistrza. Panie na zakończenie kursu otrzymały również gadżety związane z uczestnictwem w projekcie.
    W dniu 03/10/2010 odbędzie się wyjazd integracyjny całej grupy biorącej udział w projekcie POKL POZYTYWNE ZMIANY.
    Nadal trwają spotkania z doradcą zawodowym.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-10-05 12:03:07
Czas publikacji: 2010-10-05 12:03:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak