Projekt Pozytywne Zmiany 2010 

 
 

"POZYTYWNE ZMIANY"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, w ramach programu POZYTYWNE ZMIANY zaplanowano  na rok 2010 ze środków EFS KL cykl szkoleń  dla kobiet jak i mężczyzn.
W ramach szkoleń zaplanowano:
- Grupowy trening terapeutyczno – psychologiczny w zakresie zwiększenia osobistej skuteczności.
- Indywidualne wsparcie psychologiczne dla każdego uczestnika projektu jako uzupełnienie grupowego treningu   terapeutyczno – psychologicznego.
- Terapia zajęciowa z wizażystą oraz trening w zakresie autoprezentacji.

KURSY ZAWODOWE:
 - Kurs  „Mała gastronomia z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych”.
 - Kurs  „Nowoczesne technologie w budownictwie – roboty wykończeniowe”.

Dodatkowo odbędą się:
- Indywidualne spotkania z doradczą zawodowym – poradnictwo z elementami informatyki.
- Grupowe doradztwo prawne z zakresu prawa pracy.

W ramach programu wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania wsparcia finansowego oraz zapewnione materiały edukacyjne. Istnieje możliwości dowozu z miejsca zamieszkania
Przewidywane jest również spotkanie integracyjne – wyjazdowe bądź na miejscu.

REKRUTACJA:

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w programie POZYTYWNE ZMIANY mogą kontaktować się indywidualnie bądź telefonicznie z pracownikami MGOPS Wieleń.

 

Liczba odwiedzin : 2505
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-05-10 11:06:12
Czas publikacji: 2010-05-10 11:07:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak