Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - zakończenie I etapu szkoleń 

 
 

I N F O R M A C J A


   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, że w dniu 17/08/2010r zakończył się pierwszy etap szkoleń odbywających się w ramach projektu POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanego ze środków EFS KL w ramach działania 7.1.1.
   Szkolenie z zakresu budownictwa  „Nowoczesne technologie w budownictwie – roboty wykończeniowe” zakończyło 5 uczestników. Szkolenie składało się z dwóch części: dydaktycznej i praktycznej. W ramach zajęć praktycznych zostało wyremontowane jedno z pomieszczeń MGOPS Wieleń, które w przyszłości ma być przeznaczone na potrzeby młodzieży z terenu miasta i gminy Wieleń. Grupa mężczyzn uczestniczących w szkoleniu przeprowadziła w pomieszczeniu większość niezbędnych prac remontowych. Pozostała część  zostanie wykonana w ramach prac społecznie - użytecznych przez najlepszych uczestników kursu, wytypowanych przez instytucję szkolącą. Szkolenie przeprowadziła firma EDUS CPPiKU z Piły.
   W dniu 20/08/2010r uczestnicy projektu będą brali udział w seminarium z zakresu prawa pracy a od dnia  23/08/2010r rozpoczną spotkania w ramach cyklu terapeutycznego POKONAJ SIEBIE. Cykl zamakają indywidualne spotkania z terapeutą w dniach od 01 – 04/09/2010r.
   Równolegle odbywają się już również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
   Rozpoczęcie kursu ,,Małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych” przewiduje się na 06/09/2010r. W tej części spotkań udział weźmie grupa 7 kobiet.

 

Projekt POZYTYWNE ZMIANY dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Liczba odwiedzin : 2274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-08-19 12:58:23
Czas publikacji: 2010-08-19 13:29:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak