Projekt Pozytywne Zmiany 2009 

 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu realizuje projekt systemowy 

 

"Pozytywne zmiany"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na 2009 rok projekt zakłada wsparcie 10 długotrwale bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienie kadrowe pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji pracowników OPS działania innowacyjnego - w zakresie przygotowania i pracy w ramach projektu.

W ramach projektu zaplanowano:

1.Trening terapeutyczno-psychologiczny "Pokonaj sam siebie" w terminie od 24 do 28 sierpnia 2009r

Wykłady i ćwiczenia o temacie:

- lepsze poznanie siebie
- poszerzenie świadomości swoich prawdziwych pragnień
- odkrycia poprzez edukację swojego potencjału rozwojowego
- przełamania smutku, lęku i braku chęci do pracy
- zmotywowania do lepszego "jutra"

2. Indywidualne doradztwo zawodowe na przełomie  września i października 2009r

3. Kursu opiekunki domowej dla osób starszych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

4. Działania środowiskowe - wyjazd integracyjny - jako poprawa fizycznego "JA"

5. Pośrednictwo z Powiatowym Urzędem Pracy Filia Wieleń w ramach zatrudnienia  (do prac społecznie użytecznych).

6. Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie przez zatrudnienie pracownika socjalnego  w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podczas szkoleń przewiduje się zapewnienie cateringu, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków.


Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały promocyjne i szkoleniowe oraz pomoc finansową w postaci zasiłków
celowych w czasie trwania projektu systemowego.

W ramach działań projektu "Poztywne zmiany" współfinansowanego ze środków EFS zrealizowano :

- trening terapeutyczno-psychologiczny "Pokonaj sam siebie " w terminie 24-28 sierpnia 2009r.
 
- uczestniczki projektu skorzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego na przełomie września i października 2009r
 
- kursu opiekunki domowej od 14 września do 2 pażdziernika 2009r. zakończył się uzyskaniem zaświadczeń   uprawniającym do wykonywania zawodu opiekunki domowej
 
- od 1 października 2009r został zatrudniony pracownik socjalny w ramach upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie
 
- 17 października br. uczestniczki projektu,koordynator  i pracownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w osobie Kierownika oraz kierownik wycieczki wybrali się na wycieczkę- wyjazd integracyjny do Rogalina i Kórnika.Wyjazd integracyjny - działania środowiskowe miały na celu też poprawe fizycznego "Ja".Pozostawił niezapomnaiane wrażenia uwieńczone na wielu zdjęciach
 
- uczestniczki projektu uzyskali wsparcie finansowe na czas trwania projektu
 
- w miesiacu listopadzie i grudniu br. uczestniczki aktywnie poszukiwały pracy, kontaktując sie z PUP Filia w Wieleniu oraz punktem opieki nad chorym w domu, na terenie gminy Wieleń.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje,że na 2010 rok przewiduje dalsze działania w ramach projektu systemowego "Pozytywne zmiany".
 
W najblizszym czasie zamieści informacje w sprawie rekrutacji do projektu na 2010 rok.

Materiały promocyjne:

- Ulotka

- Plakat

 

Załączniki

plakat

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 519.68k Format: .pdf Pobierz

tabliczka

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 38.06k Format: .pdf Pobierz

ulotka

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 788.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2505
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2008-10-06 09:17:34
Czas publikacji: 2010-05-10 11:08:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak