Projekt Pozytywne Zmiany 2010 - Informacja 

 
 

I N F O R M A C J A


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu informuje, że w dniu 26.07.2010r rozpoczęło się pierwsze ze szkoleń w ramach projektu POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanego ze środków EFS KL w ramach działania  7.1.1.
Szkolenie z zakresu budownictwa - „Nowoczesne technologie w budownictwie – roboty wykończeniowe” rozpoczęło 5 uczestników, termin zakończenia przewidywany jest na 18.08.2010r Szkolenie składa się z dwóch części – dydaktycznej i praktycznej. W ramach zajęć praktycznych zaplanowano remont jednego z pomieszczeń  MGOPS Wieleń.
Szkolenie prowadzi firma EDUS CPPiKU z Piły.

 

Liczba odwiedzin : 2377
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2010-07-27 15:05:24
Czas publikacji: 2010-07-27 15:14:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak