Projekt Pozytywne Zmiany 2012 - Informacja 

 
 

INFORMACJA

   W drugiej połowie sierpnia bieżącego roku rozpoczęła się realizacja kolejna edycja projektu systemowego POZYTYWNE ZMIANY realizowanego przez MGOPS Wieleń a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Tegoroczna edycja skierowana jest do grupy 16 osób z terenu naszej gminy, zarówno kobiet jak i mężczyzn, bezrobotnych, pozostających bez pracy oraz z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem tegorocznej edycji projektu jest zdobycie przez osoby biorące w nim udział nowych kwalifikacji zawodowych i prospołecznych zwiększających ich szanse i wartości jako potencjalnych pracowników na rynku pracy.

   W dniu 16 - 17  sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu –  „Grupowe warsztaty zarządzanie budżetem domowym” a w dniach 20 -22 sierpnia  „Grupowe warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej”. Spotkania tego typu mają za zadanie wyposażyć uczestników w nowe umiejętności prospołeczne, wypracowanie zachowań pozwalających im na pokonanie własnych ograniczeń oraz pomóc w odnalezieniu własnego potencjału oraz możliwości.

   Również w sierpniu rozpoczął  się kurs „Operator wózka jezdnego z wymiana butli gazowej wraz z egzaminem UDT” , który trwa od 27 sierpnia do 07 września 2012r. W kursie uczestniczy 7 osób. W miesiącu wrześniu w ramach projektu rozpoczną  następujące się kursy i spotkania:

  • kurs „Wypiek i dekoracja ciast” dla 7 osób,
  • kurs „Rzemiosła artystycznego” dla 4 osób,
  • terapia zajęciową z wizażysta wraz z treningiem autoprezentacji dla wszystkich uczestników projektu,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z elementami informatyki, których realizację planuje się od września do listopada 2012r.

   W miesiącu październiku rozpocznie się kurs zawodowy „Profesjonalne sprzątanie z modułem otwierania działalności gospodarczej”  w którym uczestniczyć będzie 9 osób. Również na ten miesiąc przewidywany jest  wyjazd integracyjny dla całej grupy w którym uczestniczyć będą mogli  również członkowie rodzin osób biorących udział w projekcie.

   Uczestnictwo w projekcie pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji społecznych i zawodowych, na przekwalifikowanie i zdobycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Osobą biorącym udział w szkoleniach zapewniono dodatkową pomoc finansową  oraz pomoc w odjazdach.

Koordynator projektu
Sottek Elżbieta

Projekt POZYTYWNE ZMIANY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Liczba odwiedzin : 1792
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-08-29 13:01:59
Czas publikacji: 2012-08-29 13:11:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak