Zaproszenie POKL POZYTYWNE ZMIANY 

 
 

 Z A P R O S Z E N I E


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie POKL POZYTYWNE ZMIANY współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 PO KL „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:


  • Grupowe warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej,

  • Terapię zajęciową z wizażystą oraz trening w zakresie autoprezentacji (spotkanie grupowe),

  • Grupowe warsztaty zarządzanie budżetem domowym,

  • Kursy zawodowe :

1. kurs „ Obsługa wózków jezdnych z wymianą butli gazowej (egzamin UDT)”,
2. kurs „Profesjonalne sprzątanie z modułem otwierania działalności gospodarczej”,
3. kurs „Kurs rzemiosła artystycznego (tworzenie biżuterii, filcowanie, decaupage itp.),
4. kurs „Wypiek i dekoracja ciast”.


  • Indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego z elementami informatyki (napisanie CV, wysłanie informacji pocztą elektroniczną, poszukiwanie pracy przez Internet itp.).

  • Spotkanie/wyjazd integracyjny grupy uczestników.


W projekcie mogą brać udział osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu objęci zostaną pomocą finansową na okres jego trwania. Jest możliwość okresowego zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych

Uczestnikom w terenu gminy zapewniamy dojazd.

Szczegółowa informacja i ankiety rekrutacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu.

Serdecznie zapraszamy

Nasz adres
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
ul. Międzyleska 4
64 -730 Wieleń
067/25 61 359
mgopswielen@op.pl

 

Liczba odwiedzin : 2004
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-06-14 14:06:45
Czas publikacji: 2012-06-14 14:06:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak