Badania satysfakcji klienta 

 

 

Badania satysfakcji klienta zewnętrznego
w Urzędzie Miejskim  w Wieleniu

Badania zrealizowane zostały w ramach projektu
„Dobry i przyjazny Urząd”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Przeprowadzone badania:

1. Badanie satysfakcji klienta przeprowadzone w dniach 1 października 2013 r. do 20 października 2013 r.

2. Badanie satysfakcji klienta przeprowadzone w dniach 14 listopada 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

Planowane badania:

Kolejne badanie zadowolenia klientów przeprowadzone zostanie w II kwartale 2014 r., prowadzone będzie w formie papierowej - ankiety dostępne w siedzibie urzędu, oraz elektronicznie.

 

Załączniki

UM Wieleń_Raport_Badanie satysfakcji klienta 10.12.2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 680.29k Format: .pdf Pobierz

UM Wieleń_Raport_Badanie satysfakcji klienta 21.11.2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 556.75k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-01-17 12:49:29
Czas publikacji: 2014-01-17 13:13:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak