Kontrole w 2014 r. 

 

 

Wystąpienie pokontrolne - kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, a także w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

 

Załączniki

502_14

Data: 2015-02-25 09:03:46 Rozmiar: 2.44M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-02-25 09:00:24
Czas publikacji: 2015-02-25 09:04:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak