Kontrole w 2006r. 

 
 

1). Archiwum Państwowe - kontrola zakładowego archiwum.

- protokół pokontrolny znajduje się w sali obsługi klientów stanowisko nr 5.

2). Najwyższa Izba Kontroli Poznań - kontrola z zakresu gospodarowania gminnymi zasobami nieruchomości.

- protokół pokontrolny znajduje się w Referacie Finansowym.

3). Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Zarządzania Kryzysowego - kontrola doraźna wykonywania zadań obronnych.

- protokół pokontrolny znajduje się w Referacie Organizacyjnym.

 

Liczba odwiedzin : 9269
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:56
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak