WIELEŃ 

 
 

Wieleń

Witamy w Gminie Wieleń!

Wieleń jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym północno- zachodniej Wielkopolski, zarazem wymarzonym miejscem o wielu walorach turystycznych.
Pragniemy zaprezentować Państwu miasto i gminę, a jednoczesnie zaprosić do podjęcia strategicznej decyzji o nawiązaniu z nami współpracy. Ufamy, że nowe kontakty dostarczą satysfakcji zarówno Państwu jak i mieszkańcom Miasta i Gminy Wieleń.
Zachęcamy do współpracy gospodarczej z działającymi na terenie gminy firmami, instytucjami i organizacjami, bowiem wielkim potencjałem mieszkańców tych ziem jest ich życzliwość i wielkopolska gościnność. Sprzyjający klimat społeczny, dogodne położenie komunikacyjne oraz duży popyt na pracę zwiększają atrakcyjność gminy, która poszukuje   megainwestorów. Od paru lat na terenie gminy funkcjonują firmy z kapitałem obcym: niemiecka firma Kettler, polsko- szwajcarska spółka Vox- Industrie oraz szwedzka firma THULE Trailers, firmy te planują dalsze inwestycje w naszym regionie. Chłonność rynku pracy sprzyja rozwojowi tej formy inwestowania. Wieleński samorząd udziela pełnego wsparcia inwestorom, stosując przemyślaną politykę podatkową, tak by łatwiejszy stał się proces adaptacji nowopowstałych firm na naszym terenie.
Budujemy przyjazny klimat pewności i partnerskiego zaufania, zapewniamy doradztwo logistyczne i kompleks działań, ukierunkowany na dynamiczny rozwój i funkcjonowanie w warunkach nowoczesnej konkurencji.
4 kwietnia 2001roku, Rada Miejska w Wieleniu, przyjęła uchwałą „Strategię Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Miasta i Gminy Wieleń.” Ustanowiony dokument jest konsekwentnie wdrażany  w opracowanych programach operacyjnych, do realizacji na lata 2001 – 2010.
Współczesne oblicze Gminy Wieleń kształtują nowoczesne inwestycje: ekologiczne, gospodarcze i kulturalno- oświatowe.
Jesteśmy solidnie przygotowani do rozmów w dziedzinie gospodarczego rozwoju naszego regionu.
Serdecznie zachęcamy do rozmów i współpracy!

Położenie i krótka charakterystyka gminy

Pragniemy zaprosić wszystkich do Wielenia- największej gminy województwa wielkopolskiego, położonej w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim.
Powierzchnia gminy, zamieszkiwanej przez 13,6 tys. mieszkańców wynosi 428,3 km.²
Region ma dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych (ponad 80 km.), które są drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Gmina jest dogodnie usytuowana komunikacyjnie w odległości 97 km. od Poznania i ok. 170 km. od granicy polsko- niemieckiej. Przez gminę przebiegają linie kolejowe Tczew- Kostrzyn i Poznań- Szczecin oraz międzynarodowa trasa rowerowa R1 z Boulogne we Francji do Sankt Petersburga i Moskwy.
Godną uwagi ciekawostką turystyczną jest przepływająca przez rynek miasta Wieleń- rzeka Noteć, której dolina zwana jest europejskim korytarzem ekologicznym i stanowi biocentrum o znaczeniu międzynarodowym, jak również pełni rolę ponadlokalnego żeglugowego szlaku spacerowego.
Wielkim atutem gminy są tereny w sercu Puszczy Noteckiej. Lasy zajmują 67% powierzchni gminy, przy czym 57% ogólnej pow. zostało włączonych w maju 1998 roku do terytorium  chronionego krajobrazu. Dlatego rozwój przemysłu w gminie Wieleń, ukierunkowano na te gałęzie, które dyktują warunki naturalne: przyrodniczo- krajobrazowe jak gospodarka leśna i rolna oraz turystyka i wypoczynek.

Gmina Wieleń- kulturą stoi!”
 
Miłośnikom imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych, nie zabraknie atrakcji w ramach bogatego repertuaru, co roku organizowanych w Gminie Wieleń, imprez charakterystycznych dla regionu i eksponujących jego atrakcyjność. Imprezy te sprzyjają rozwojowi i integracji środowiska, a przy tym są świetną promocją dla gminy. Ogromną popularność i stale rosnącą publiczność, zyskało „Lato w Puszczy Noteckiej,” które rozpoczyna znana w całej Polsce „Sobótka” nad jeziorem w Białej. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się doroczny „Jarmark Wieleński,” łączony z festynem lokalnej „Gazety Wieleńskiej,” które w ramach „Dni Wielenia,” wspólnie zagościły w kalendarzu imprez o ponadlokalnym znaczeniu.
Gmina otrzymała szereg prestiżowych nagród za Program: Edukacji Teatralnej Wsi- Wędrówki Doliną Noteci, są wśród nich m.in.: tytuł „Gmina jakich mało” i Pierwsza Nagroda przyznana z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, Programu Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego oraz Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego.
I Miejsce w ubiegłorocznym konkursie, ogłoszonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na projekt: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” oraz wyróżnienie w konkursie „Innowacje w miastach- Miasto 2000,” tytuł został przyznany podczas ogólnopolskich Targów InvestCity.
Mieszkańcy regionu to ludzie aktywni, przy tym szanujący lokalne tradycje i nierozerwalny związek człowieka z przyrodą. Może właśnie dlatego na Zjazdy Mazurów Wieleńskich w Święto Puszczy Noteckiej, ściągają tysięczne tłumy do wsi Biała, położonej w samym sercu puszczy. Zupełnie inny charakter ma impreza, również cykliczna, zwana „Piknikiem Country we wsi Kuźniczka. Do ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, zaliczyć należy odbywający się w maju Flis Notecki i Koncert Muzyki Pozytywnej B- Arka, które w tym roku po raz drugi gościć będziemy na szlaku żeglownym Doliną Noteci.
Nie sposób wymienić wszystkich imprez organizowanych w Gminie Wieleń, bowiem ich wybór jest przebogaty, a przy tym uzupełniany o nowe coraz to doskonalsze inicjatywy.
 
Zdrowie
Opiekę nad zdrowiem mieszkańców w Mieście i Gminie Wieleń, sprawują:
Przychodnie Zespołu Lekarza Rodzinnego, z których wszystkie funkcjonują jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, na kontraktach w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych z siedzibą w Poznaniu. 
W strukturach samorządowych działa Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu przy ul. Jana Pawła II 19 w Wieleniu.
Ponadto w gminie funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, nad których funkcjonowaniem sprawuje opiekę Starostwo Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego. Jeden prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji i ma 400 pensjonariuszy, zaś drugi noszący nazwę Państwowego Domu Pomocy Społecznej przyjmuje o połowę mniej podopiecznych i przeznaczony jest tylko dla mężczyzn.
W Wieleniu są dwie apteki i jeden sklep zielarsko- medyczny „Aloes,” oraz laboratorium analityczne.
Kompleksową opiekę stomatologiczną zapewniają specjaliści stomatolodzy, którzy również uzyskali długoletnie umowy kontraktowe na świadczenie usług w ramach Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Oświata

- szkolnictwo podstawowe -
Szkoły Podstawowe w Wieleniu, Dzierżążnie Wielkim, Rosku i w Miałach, oraz gminne placówki przedszkolne, funkcjonują jako jednostki budżetowe.  

- gimnazja -
Gimnazjum w Rosku jest jedynym gimnazjum na terenie województwa wielkopolskiego, w którym utworzono klasy bilingwalne, tzn. uczniowie uczą się chemii i biologii w języku niemieckim. Ponadto w gimnazjum realizowany jest program KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) oraz program MOD (Młodzi Obywatele Działają). Gimnazjum w Rosku oraz Szkoła Podstawowa w  Gulczu działają w Klubie Europejskim, w ramach którego m.in., znaleźli się w finale teleturnieju Euro- Quiz.
Gimnazjum w Wieleniu- jest propagatorem postaw proekologicznych. W gimnazjum  realizowany jest program „Eko-Plan” w ramach którego uczniowie wdrażają w praktyce idee ekologiczne,  zgodnie z przyjętą misją: „Zielonej Szkoły.” Gimnazjum otrzymało tytuł Zielonej Szkoły’2000 podczas milenijnego Święta Puszczy Noteckiej.
Uczniowie angażują się w organizację szeregu imprez integrujących środowisko lokalne określane mianem „Naszej Małej Ojczyzny.”   

 

Liczba odwiedzin : 14454
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Drab
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:56
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak