Rejestr Gminnych Jednostek Organizacyjnych 

 
 
Lp. 

 Gminna Jednostka

Organizacyjna

Przedmiot

działalności 

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu

 

 Imię, nazwisko

dyrektora,kierownika

jednostki

 1. Administracja Budynków Komunalnych w Wieleniu 

 Zarząd nad zasobami mieszkaniowymi i innym mieniem komunalnym

 

Uchwała Nr 65/IX/90 R.M.w Wieleniu z dn.13.12.90r. w spr. utworzenia zakładu budżetowego "ABK w Wieleniu

 Angelika Pietrzyńska

 2.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu

 

Realizuje zadania zlecone  i własne Gminy w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Wieleń.

 

Uchwała Nr XII/58/90 RM w Wieleniu z dn.27.04.90r.w spr.utworzenia MGOPS w Wieleniu

 Aldona Stóżyńska

 3.  Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu  Prowadzenie obsługi administracyjno - finansowej, organizacyjnej gminnych szkół i przedszkoli

 

Uchwała Nr149/XV/95 R.M. w Wieleniu z dn. 9.11.95r. w spr.utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu

Przemysław Grześkowiak
 4.  Urząd Miejski w Wieleniu

 

 Sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów,w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty jako zadania własnego oraz zadania zlecone przez Rząd,

 Ustawa z dn.8.03.90 o samorządzie gminnym

 Elżbieta Rybarczyk

 5.  Zespół Szkół w Rosku

        Oświata

 

Uchwała Nr 170/XVII/12 R.M. w Wieleniu z dn.30.05.2012r. w spr.utworzenia Zespołu Szkół w Rosku,nadania mu aktu założycielskiego i statutu.

 Wiesława Norkowska - Nawrot

 7.

 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego             w Wieleniu

 Oświata

 

Uchwała Nr 62/VI/99 R.M. w Wieleniu z dn.26.03.99. w spr.przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wieleniu.

 Regina Dolna

 8.  Szkoła Podstawowa w Gulczu

 Oświata

 

Uchwała Nr 63/VI/99 R.M. w Wieleniu z dn.26.03.99. w spr.przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gulczu .

 Mirosław Nawrot

 9.  Szkoła Podstawowa w Miałach

 Oświata

 

Uchwała Nr 64/VI/99 R.M. w Wieleniu z dn.26.03.99. w spr.przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miałach .

 Jan Pawełczyk

 11.  Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie Wielkim

 Oświata

 

Uchwała Nr 60/VI/99 R.M. w Wieleniu z dn.26.03.99. w spr.przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim. 

Katarzyna Siarnik Łapawa

 12.  Zespół Szkół w Wieleniu

 Oświata

 

Uchwała Nr 219/XXVIII/05 R.M. w Wieleniu z dn. 2.02.2005r. w spr. zmiany uchwały Nr 337/XXXVIII/02 R.M. w Wieleniu

 Karol Nowakowski

 13.   Gminne Przedszkole  w Wieleniu

 Oświata

 Uchwała Nr 168/XVII/12 RM w Wieleniu z dn. 30.05.2012 r. w spr. zmiany uchwały Nr 416/XL/10 RM w Wieleniu z dn. 29.09.2010 r. w sprawie aktu założycielskiego Gminnego Przedszkola Nr 1 w Wieleniu i nadania mu statutu.

 Aldona Grzebyta

 

Liczba odwiedzin : 9327
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dolny
Czas wytworzenia: 2018-08-23 06:26:55
Czas publikacji: 2018-08-23 06:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak