Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie remontu kapitalnego dachu - Kościuszki 9

2018-08-17 14:28:15
Remont pokrycia dachu OSP Wieleń

2018-08-17 08:30:51
Wykonanie siłowni zewnętrznej

2018-08-10 13:55:30
Budowa budynku socjalno - sanitarnego w Gulczu

2018-08-08 15:44:19
Wykonanie projektu pn Strefa rodzin dębogórskich

2018-08-02 16:08:18
Przegląd techniczny budynków \\

2018-07-30 15:18:38
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

2018-07-19 09:00:55
Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskie - zapytanie II

2018-07-13 12:25:58
Promocja lokalnych produktów przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu

2018-07-12 13:45:36
Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi Marianowo II przetarg

2018-07-05 13:06:38
Mobilna Izba Pamięci Ziemi Wieleńskie

2018-07-05 07:58:10
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa budynku socjalno sanitarnego w Gulczu

2018-06-28 13:01:09
Przebudowa linii napowietrznej Nowe Miasto

2018-06-20 09:54:22
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów w miejscowości Marianowo

2018-06-06 15:04:20
Modernizacja chodnika ul. Sienkiewicza i Budowa parkingu ul. Kasprzaka

2018-05-17 16:17:54
Ogłoszenie o zamówieniu przystań II etap II przetarg

2018-05-09 13:57:58
Wymiana zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym II

2018-04-27 12:22:33
Wykonywanie corocznych przeglądów, legalizacji i remontów gaśnic

2018-04-26 11:27:00
Ogłoszenie o zamówieniu przystań II etap

2018-04-23 14:43:27
Dostawa sadzonek pelargonii wraz z ich nasadzeniem oraz napełnieniem kwietników i skrzynek mieszanką ziemi i nawozu

2018-04-20 14:45:34
Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń

2018-04-13 21:34:14
Remonty wiat przystankowych

2018-04-13 15:49:37
Zbiornik wodny w samochodzie pożarniczym

2018-04-10 10:42:02
ABK awaryjne 2018

2018-04-06 21:51:27
Przebudowa ulicy Sikorskiego II etap

2018-03-22 09:14:47
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2018-03-20 09:58:46
Przebudowa ul. Polnej w Wrzeszczynie II etap

2018-03-06 15:09:00
Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń

2018-03-06 15:08:36
Artykuły biurowe

2018-02-08 15:26:49
Biuletyn informacyjny

2018-02-05 14:48:36
Wywóz nieczystości płynnych

2018-02-01 08:51:40
Przebudowa ul. Międzyleskiej w Wieleniu II odcinek

2018-01-23 16:00:08
Plan zamówień publicznych na 2018 rok

2018-01-22 13:44:39
Zaproszenie do składania ofert geodezja 2018

2018-01-16 12:11:14
Zapytanie ofertowe dokumentacja projektowa budynek oczyszczalni

2018-01-15 13:14:35
Przewóz osób 2018

2018-01-02 15:52:46
Ogłoszenie o zamówieniu CIS mały przetarg

2017-12-11 21:36:44
Świadczenie usług opiekuńczych

2017-12-08 14:35:04
Oczyszczanie i odśnieżanie ulic 2018

2017-12-05 20:21:59
Ogłoszenie o zamówieniu zieleń 2018

2017-12-05 20:17:36
CIS wyposażenie

2017-12-05 18:45:02
Dostawa narzędzi, maszyn, pojazdów oraz wyposażenia pomieszczeń samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu

2017-12-01 19:20:03
Ogłoszenie o unieważnieniu CIS

2017-11-28 13:57:29
Informacja z otwarcia ofert CIS

2017-11-21 09:46:57
Wyjaśnienie nr 1 CIS

2017-11-13 11:36:09
Budowa zjazdu ulica Dworcowa

2017-11-06 16:07:25
CIS Arka Wieleń

2017-10-31 14:54:30
Remont remizy OSP Rosko- przetarg III

2017-10-17 15:32:56
Informacja z otwarcia ofert SUW Wieleń

2017-10-05 11:52:28
Protokół z wyboru opał 2017

2017-10-03 08:42:13