Zarządzenia Burmistrza 2018 rok 

 

 

127. Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

126. Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dębogóra

124. Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

123. Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 511/2 położona w Rosku

122. Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 116/2 położona w Gieczynku

121. Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 116/1 położona w Gieczynku

120. Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 575/9 położona w Dzierżążnie Wielkim

119. Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1633 położona w Wieleniu

118. Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1632 położona w Wieleniu

117. Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 11 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działkanr 1631 położona w Wieleniu

116. Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 192/7 położonej w Białej

115. Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1558 i 1684 położonych w Wieleniu

114. Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1571 i 1697 położonych w Wieleniu

113. Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1561 i 1687 położonych w Wieleniu

112. Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka na 1678 położona w Wieleniu

111. Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka na 1676 położona w Wieleniu

110. Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 5 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji, remontów i infrastruktury technicznej

108. Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla wsi Hamrzysko, Biała wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Rosko

107. Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 17 września 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej gruntowej położonej w miejscowości Wieleń

106. Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

105. Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Gminnego Przedszkola w Wieleniu

104. Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

103. Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Zespole Szkół w Wieleniu

102. Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

101. Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn.: Przebudowa ulicy Nowe Miasto w Wieleniu

100. Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Wielenia z dnia ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 436 położona w Wieleniu Północnym 

99. Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 r.

94. Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy"

93. Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim

92. Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

91. Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach

90. Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu

89. Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

88. Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu dzieci do szkół, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

87. Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wspólnych rozliczeń podatku od towarów i usług - VAT w Gminie Wieleń

86. Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

85. Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

84. Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1561 i 1687 położonych w Wieleniu

83. Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1676 położona w Wieleniu

82. Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1677 położona w Wieleniu

81. Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1678 położona w Wieleniu

80. Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Wielenia z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Marianowo.

79. Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

78. Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

77. Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

76. Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

75. Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

74. Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

73. Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu

72. Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 511/2 położonej w miejscowości Rosko

71. Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 575/9 położonej w miejscowości Dzierżążno Wielkie

70. Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 116/2 położonej w miejscowości Gieczynek

69. Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 116/1 położonej w miejscowości Gieczynek

68. Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

67. Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowosci Marianowo

66. Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa linii napowietrznej NN 0,4KV przy ul. Nowe Miasto 

63. Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 192/7 położonej w Białej

62. Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 192/5 położonej w Białej

61. Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 287/8 położonej w Wieleniu

60. Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 1113/1 położonej w Wieleniu

59. Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 145/2 położona w Nowych Dworach

58. Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1571 i 1697 położonych w Wieleniu

57. Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1570 i 1696 położonych w Wieleniu

56. Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działek nr 1558 i 1684 położonych w Wieleniu

55. Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej

54. Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie wsi Rosko

53. Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działki nr 249 położonej w Nowych Dworach

52. Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 249 o pow. 0,2300 ha

51. Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa przystani wodnej "Łazienki" w Wieleniu - etap II - zaplecze socjalno-sanitarne

50. Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeratgu nieograniczonego na: Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń

49. Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

48. Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wieleń do pełnienia funkcji członka zespołu dokokującego szacowania szkód określonych w Prawie łowieckim

47. Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wieleń za 2017 rok

46. Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wieleniu - II etap

45. Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji strategii integracji i polityki społecznej

44. Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizulanej Gminy Wieleń

42. Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz dzieci, określonych w art. 32 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe w przypadku zapewnienia dowożenia i opieki przez rodziców 

41. Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu

40. Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim

39. Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu

38. Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach 

37. Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

36. Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Wieleń

35. Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Wieleń za 2017 rok

34. Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu za 2017 rok

33. Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2017 rok

32. Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego oraz dodatku funkcyjnego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, oraz zakładów budżetowych gminy Wieleń

31. Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 64/09 Burmistrza Wielenia z dnia 8 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wieleniu

30. Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 192/7 położonej w obrębie Biała

29. Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego - stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej

28. Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie zbycie prawa własności nieruchomości - działki nr 192/5 położonej w obrębie Biała

27. Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miały

26. Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

25. Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu oraz sprawozdań finansowych Gminy Wieleń

24. Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Wieleń dla samorządowych zakładów budżetowych działających na terenie Gminy Wieleń 

23. Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Wieleniu

22. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 28/2003 Burmistrza Wielenia z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Wieleniu, okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

21. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przergowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Naprawa gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Wieleń"

20. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 287/8 położonej w obrębie Wieleń

19. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 1113/1 położonej w obrębie Wieleń

18. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości - działki nr 145/2 położonej w miejscowości Nowe Dwory

17. Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości  - działki nr 308 położonej w obrębie Wieleń w trybie bezprzetargowym

16. Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2018 rok

15. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 423/5 położona w Dzierżążnie Wielkim

14. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 84 położona w Dzierżążnie Małym

13. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieleń 

12. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pierwotnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 57 położona w Herburtowie

11. Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pierwotnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 130/1 położona w Wieleniu

10. Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego pierwotnego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1630 położona w Wieleniu

9. Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości - działka nr 1247/19 położona w Wieleniu

8. Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych i inne podmioty

7. Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku oraz ustalenia regulaminu mediacji

6. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

5. Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Wieleń

4. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

3. Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie planu finansowego zadań finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

2. Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

1. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Wielenia z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

Załączniki

zarz 91/2018

Data: 2018-08-02 15:33:03 Rozmiar: 30.96k Format: .pdf Pobierz

zarz 38/2018

Data: 2018-04-09 15:15:23 Rozmiar: 37.42k Format: .pdf Pobierz

zarz 37/2018

Data: 2018-04-09 15:15:00 Rozmiar: 4.31M Format: .pdf Pobierz

zarz 28/2018.pdf

Data: 2018-03-16 12:17:20 Rozmiar: 42.28k Format: .pdf Pobierz

zarz 24/2018

Data: 2018-03-19 15:15:07 Rozmiar: 111.38k Format: .pdf Pobierz

zarz 20/2018

Data: 2018-02-26 12:00:38 Rozmiar: 42.09k Format: .pdf Pobierz

zarz 26/2018

Data: 2018-03-19 15:15:43 Rozmiar: 156.96k Format: .pdf Pobierz

zarz 25/2018

Data: 2018-03-19 15:15:25 Rozmiar: 219.6k Format: .pdf Pobierz

zarz 45/2018

Data: 2018-04-26 11:45:46 Rozmiar: 262.2k Format: .pdf Pobierz

zarz 47/2018

Data: 2018-04-26 11:46:32 Rozmiar: 522.17k Format: .pdf Pobierz

zarz 1/2018

Data: 2018-01-08 13:00:06 Rozmiar: 830.84k Format: .pdf Pobierz

zarz 82/2018

Data: 2018-07-05 12:33:21 Rozmiar: 229.28k Format: .pdf Pobierz

zarz 23/2018

Data: 2018-03-01 11:37:41 Rozmiar: 25.81k Format: .pdf Pobierz

zarz 22/2018

Data: 2018-02-26 12:01:13 Rozmiar: 36.26k Format: .pdf Pobierz

zarz 39/2018

Data: 2018-04-09 15:15:40 Rozmiar: 36.77k Format: .pdf Pobierz

zarz 40/2018

Data: 2018-04-09 15:15:59 Rozmiar: 37.16k Format: .pdf Pobierz

zarz 41/2018

Data: 2018-04-09 15:16:22 Rozmiar: 32.73k Format: .pdf Pobierz

zarz 34/2018

Data: 2018-04-09 15:46:15 Rozmiar: 12.52M Format: .pdf Pobierz

zarz 19/2018

Data: 2018-02-26 12:00:23 Rozmiar: 42.04k Format: .pdf Pobierz

zarz 29/2018

Data: 2018-03-26 14:39:16 Rozmiar: 46.45k Format: .pdf Pobierz

zarz 30/2018

Data: 2018-03-26 14:39:35 Rozmiar: 42.39k Format: .pdf Pobierz

zarz 31/2018

Data: 2018-03-26 15:10:35 Rozmiar: 29.18k Format: .pdf Pobierz

zarz 46/2018

Data: 2018-04-26 11:46:12 Rozmiar: 480.26k Format: .pdf Pobierz

zarz 18/2018

Data: 2018-02-26 12:00:04 Rozmiar: 41.18k Format: .pdf Pobierz

zarz 13/2018

Data: 2018-02-12 13:45:56 Rozmiar: 209.6k Format: .pdf Pobierz

zarz 72/2018

Data: 2018-06-18 14:56:48 Rozmiar: 35.31k Format: .pdf Pobierz

zarz 7/2018

Data: 2018-02-06 13:07:10 Rozmiar: 202.73k Format: .pdf Pobierz

zarz 3/2018

Data: 2018-02-06 15:37:38 Rozmiar: 437.63k Format: .pdf Pobierz

zarz 8/2018

Data: 2018-02-06 15:37:53 Rozmiar: 203.54k Format: .pdf Pobierz

zarz 4/2018

Data: 2018-02-12 13:37:54 Rozmiar: 112.12k Format: .pdf Pobierz

zarz 17/2018

Data: 2018-02-26 11:59:45 Rozmiar: 94.02k Format: .pdf Pobierz

zarz 5/2018

Data: 2018-02-12 13:38:18 Rozmiar: 116.54k Format: .pdf Pobierz

zarz 92/2018

Data: 2018-08-02 15:33:23 Rozmiar: 30.07k Format: .pdf Pobierz

zarz 93/2018

Data: 2018-08-02 15:33:40 Rozmiar: 31.91k Format: .pdf Pobierz

zarz 68/2018

Data: 2018-07-05 12:30:41 Rozmiar: 4.6M Format: .pdf Pobierz

zarz 12/2018

Data: 2018-02-12 13:45:41 Rozmiar: 228.42k Format: .pdf Pobierz

zarz 94/2018

Data: 2018-08-10 15:01:21 Rozmiar: 159.41k Format: .pdf Pobierz

zarz 10/2018

Data: 2018-02-12 13:45:10 Rozmiar: 229.46k Format: .pdf Pobierz

zarz 14/2018

Data: 2018-02-19 15:52:27 Rozmiar: 316.86k Format: .pdf Pobierz

zarz 15/2018

Data: 2018-02-19 15:52:41 Rozmiar: 313.05k Format: .pdf Pobierz

zarz 16/2018

Data: 2018-02-26 11:59:27 Rozmiar: 3.11M Format: .pdf Pobierz

zarz 42/2018

Data: 2018-04-09 15:16:39 Rozmiar: 569.75k Format: .pdf Pobierz

zarz 33/2018

Data: 2018-04-09 15:45:49 Rozmiar: 14.35M Format: .pdf Pobierz

zarz 6/2018

Data: 2018-02-12 13:44:36 Rozmiar: 86.67k Format: .pdf Pobierz

zarz 9/2018

Data: 2018-02-12 13:44:55 Rozmiar: 232.42k Format: .pdf Pobierz

zarz 11/2018

Data: 2018-02-12 13:45:27 Rozmiar: 229.37k Format: .pdf Pobierz

zarz 21/2018

Data: 2018-02-26 12:00:56 Rozmiar: 987.97k Format: .pdf Pobierz

zarz 32/2018

Data: 2018-03-26 14:40:12 Rozmiar: 67.4k Format: .pdf Pobierz

zarz 35/2018

Data: 2018-04-09 15:46:36 Rozmiar: 7.46M Format: .pdf Pobierz

zarz 81/2018

Data: 2018-07-05 12:33:04 Rozmiar: 228.09k Format: .pdf Pobierz

zarz 48/2018

Data: 2018-04-26 11:46:49 Rozmiar: 36.94k Format: .pdf Pobierz

zarz 86/2018

Data: 2018-07-05 12:34:21 Rozmiar: 198.36k Format: .pdf Pobierz

zarz 75/2018

Data: 2018-07-05 12:31:34 Rozmiar: 44.38k Format: .pdf Pobierz

zarz 76/2018

Data: 2018-07-05 12:31:54 Rozmiar: 44.95k Format: .pdf Pobierz

zarz 77/2018

Data: 2018-07-05 12:32:11 Rozmiar: 44.94k Format: .pdf Pobierz

zarz 79/2018

Data: 2018-07-05 12:32:45 Rozmiar: 44.55k Format: .pdf Pobierz

zarz 2/2018

Data: 2018-01-10 14:43:38 Rozmiar: 106.04k Format: .pdf Pobierz

zarz 74/2018

Data: 2018-07-05 12:31:17 Rozmiar: 46.1k Format: .pdf Pobierz

zarz 49/2018

Data: 2018-05-08 14:18:07 Rozmiar: 4.42M Format: .pdf Pobierz

zarz 53/2018

Data: 2018-05-10 13:53:23 Rozmiar: 218.27k Format: .pdf Pobierz

zarz 78/2018

Data: 2018-07-05 12:32:30 Rozmiar: 45.26k Format: .pdf Pobierz

zarz 83/2018

Data: 2018-07-05 12:33:36 Rozmiar: 229.21k Format: .pdf Pobierz

zarz 80/2018

Data: 2018-06-29 16:00:34 Rozmiar: 944.06k Format: .pdf Pobierz

zarz 84/2018

Data: 2018-07-05 12:33:56 Rozmiar: 225.86k Format: .pdf Pobierz

zarz 87/2018

Data: 2018-08-02 15:31:47 Rozmiar: 94k Format: .pdf Pobierz

zarz 88/2018

Data: 2018-08-02 15:32:06 Rozmiar: 306.83k Format: .pdf Pobierz

zarz 89/2018

Data: 2018-08-02 15:32:22 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

zarz 90/2018

Data: 2018-08-02 15:32:48 Rozmiar: 28.11k Format: .pdf Pobierz

zarz 69/2018

Data: 2018-06-18 14:55:47 Rozmiar: 38.04k Format: .pdf Pobierz

zarz 54/2018

Data: 2018-05-16 14:33:55 Rozmiar: 66.54k Format: .pdf Pobierz

zarz 36/2018

Data: 2018-04-10 09:11:40 Rozmiar: 52.8k Format: .pdf Pobierz

zarz 66/2018

Data: 2018-06-15 15:03:29 Rozmiar: 450.18k Format: .pdf Pobierz

zarz 67/2018

Data: 2018-06-04 16:34:20 Rozmiar: 462.39k Format: .pdf Pobierz

zarz 73/2018

Data: 2018-07-05 12:30:59 Rozmiar: 43.66k Format: .pdf Pobierz

zarz 50/2018

Data: 2018-05-08 14:19:02 Rozmiar: 446.81k Format: .pdf Pobierz

zarz 59/2018

Data: 2018-05-29 14:07:51 Rozmiar: 218.41k Format: .pdf Pobierz

zarz 63/2018

Data: 2018-05-29 14:09:02 Rozmiar: 314.43k Format: .pdf Pobierz

zarz 52/2018

Data: 2018-05-10 13:53:04 Rozmiar: 34.65k Format: .pdf Pobierz

zarz 51/2018

Data: 2018-05-08 15:21:44 Rozmiar: 444.75k Format: .pdf Pobierz

zarz 44/2018

Data: 2018-04-26 11:45:18 Rozmiar: 2.63M Format: .pdf Pobierz

zarz 27/2018.pdf

Data: 2018-03-16 12:17:04 Rozmiar: 35.92k Format: .pdf Pobierz

zarz 85/2018

Data: 2018-08-10 15:01:00 Rozmiar: 2.68M Format: .pdf Pobierz

zarz 70/2018

Data: 2018-06-18 14:56:12 Rozmiar: 37.79k Format: .pdf Pobierz

zarz 55/2018

Data: 2018-05-16 14:34:11 Rozmiar: 38.97k Format: .pdf Pobierz

zarz 56/2018

Data: 2018-05-29 14:07:00 Rozmiar: 316.6k Format: .pdf Pobierz

zarz 58/2018

Data: 2018-05-29 14:07:32 Rozmiar: 218.97k Format: .pdf Pobierz

zarz 71/2018

Data: 2018-06-18 14:56:30 Rozmiar: 35.56k Format: .pdf Pobierz

zarz 60/2018

Data: 2018-05-29 14:08:07 Rozmiar: 225k Format: .pdf Pobierz

zarz 57/2018

Data: 2018-05-29 14:07:16 Rozmiar: 218.23k Format: .pdf Pobierz

zarz 61/2018

Data: 2018-05-29 14:08:22 Rozmiar: 220.61k Format: .pdf Pobierz

zarz 62/2018

Data: 2018-05-29 14:08:43 Rozmiar: 217.01k Format: .pdf Pobierz

zarz_101_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 448.04k Format: .pdf Pobierz

zarz_100_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 215.63k Format: .pdf Pobierz

zarz_102_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 59.14k Format: .pdf Pobierz

zarz_104_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 64.23k Format: .pdf Pobierz

zarz_103_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 61.36k Format: .pdf Pobierz

zarz_105_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 28k Format: .pdf Pobierz

zarz_106_2018.pdf

Data: 2018-09-03 14:07:17 Rozmiar: 29.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 673
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-01-02 14:16:59
Czas publikacji: 2018-11-13 10:53:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak