Burmistrz Wielenia 

 
 

Burmistrz: Elżbieta Rybarczyk
tel. (067) 256-10-04, kom. +48607070380

e-mail: burmistrz@wielen.pl lub wielen_um@wokiss.pl

             Dziękuję, że odwiedziliście Państwo stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wieleniu. Każdy znajdzie tu najważniejsze informacje o pracy i funkcjonowaniu samorządu w Wieleniu. Zachęcam do zapoznania się z ofertą oraz zapraszam do odwiedzenia Oficjalnego Serwisu Internetowego Miasta i Gminy Wieleń www.wielen.pl

 

Elżbieta Rybarczyk

Burmistrz Wielenia

 

Do zadań Burmistrza należy:

  1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
  2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
  4. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań.
  5. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.
  6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działaniem samodzielnych komórek organizacyjnych Urzędu
Przypominamy, iż w związku z dużą liczbą osób, które
chciałyby umówić się na spotkanie z Panią Burmistrz,  aby ułatwić Państwu
dostęp i zmniejszyć czas oczekiwania w kolejce, prosimy o wcześniejszy
kontakt z sekretariatem w celu ustalenia godziny przyjęcia.
pok. nr 15 – I piętro tel.: 67 256 10 04 Dziękujemy

Burmistrz Wielenia przyjmuje interesantów:
We wtorki od godz. 12.30 do godz. 15.45

Zastępca Burmistrza Wielenia przyjmuje interesantów:
W poniedziałki: od godz. 10.00 do godz. 13.00

Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Wielenia

 

Liczba odwiedzin : 5095
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2005-12-22 11:16:09
Czas publikacji: 2018-11-29 09:36:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak