Godziny pracy Urzędu 

 
 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Wieleniu oraz godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków

 

Dzień

Godziny

Uwagi

Poniedziałek

 

- Przyjęcia Mieszkańców przez Zastępcę Burmistrza Wielenia (w tym w sprawach skarg i wniosków)

 

- Przyjęcia Mieszkańców i udzielanie porad prawnych przez Radcę Prawnego

8:00 - 16:00

 

10:00 - 13:00

 

 

 

10:00 - 12:00

 

 

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Wieleniu udziela ślubów w terminach uzgodnionych z kierownikiem USC

Wtorek

 

- Przyjęcia Mieszkańców przez Burmistrza (w tym w sprawach skarg i wniosków)

7:30 - 15:30

 

12:30 - 15:45

Środa

7:30 - 15:30

Czwartek

7:30 - 15:30

Piątek

7:30 - 15:30

 

Skargi i wnioski rozpatruje Burmistrz Wielenia oraz Zastępca Burmistrza Wielenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

W celu ustalenia indywidualnych godzin przyjęcia przez Burmistrza Wielenia prosimy o kontakt z Sekretariatem Burmistrza – Inspektor ds. sekretariatu – Justyna Kawecka, tel. 67 2561 004.

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

  1. w Kancelarii (Podinspektor ds. kancelarii – Judyta Jurczak, tel. 67 2531 504),

  2. w Sekretariacie Burmistrza (Inspektor ds. sekretariatu – Justyna Kawecka, tel. 67 2561 004).

Koordynowaniem i kontrolą spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Wieleniu zajmuję się Sekretarz Gminy Wieleń – Krystyna Heppner, tel. 67 2531 529.

 

Liczba odwiedzin : 541
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-11-02 15:37:46
Czas publikacji: 2016-11-02 15:44:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak