Konta bankowe 

 
 

 

Uwaga! Indywidualne konta bankowe dla podatników!

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Wieleniu wprowadzone zostały w ramach płatności masowych indywidualne konta bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Indywidualne konto bankowe zostało podane w treści decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 


 

GMINA

 

Numer rachunku

Cel prowadzenia rachunku

72 1020 4027 0000 1202 1281 5355

Rachunek bieżący

27 1020 4027 0000 1202 1281 5389

Rachunek Urzędu Miejskiego w Wieleniu

97 1020 4027 0000 1102 1281 5439

Sumy depozytowe

80 1020 4027 0000 1102 1281 5454

Środki pozabudżetowe

 

 

ABK

 

Numer rachunku

Data otwarcia rachunku

Cel prowadzenia rachunku

11 1020 4027 0000 1102 1281 5629

Rachunek bieżący

 

 

SAO

 

Numer rachunku

Data otwarcia rachunku

Cel prowadzenia rachunku

79 1020 4027 0000 1202 1281 6684

Rachunek bieżący

84 1020 4027 0000 1002 1281 6692

Jednostki budżetowe - przedszkola

 

MGOPS

 

Numer rachunku

Data otwarcia rachunku

Cel prowadzenia rachunku

21 1020 4027 0000 1202 1281 7922

Rachunek bieżący 

Liczba odwiedzin : 2649
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-12-19 12:58:09
Czas publikacji: 2018-02-14 15:20:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak