Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
wykaz w spr. sprzedazy działki nr 52/4 poł. we Wrzeszczynie

2019-01-08 14:16:54
wykaz w spr. sprzedaży działki nr 59/4 poł. w Marianowie

2019-01-08 14:10:00
wykaz w spr. sprzedazy działki nr 20/6 poł. w Kałądku

2019-01-08 14:04:37
wykaz w sprawie sprzedaży działki nr 132 poł. w Folsztynie

2019-01-08 13:57:39
wykaz w sprawie sprzedaży działki nr 228/1 poł. w Nowych Dworach

2019-01-08 13:49:54
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV o dł. 357m oraz wymiana słupa SN-15kV w miejscu istn.słupa SN-15kV na działce ozn. nr ewid. 7007/5 zlokalizowanego w obrębie wsi Wrzeszczyna

2018-12-28 11:12:40
informacja o wyniku przetrgu na działkę nr 1678 poł. w Wieleniu

2018-12-27 09:24:21
informacja o wyniku przetrgu na działke nr 1676 poł. w Wieleniu

2018-12-27 09:23:09
informacja o wyniku przetrgu - dz. 1561 i 1687 poł. w Wieleniu

2018-12-20 12:28:56
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 1820 część poł. w Rosku

2018-12-11 10:10:18