Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
informacja o wyniku przetarguna działkę nr 46/5 poł. w Marianowie

2019-02-19 10:41:12
informacja o wyniku przetrgu na działkę nr 1247/26 poł. w Wieleniu

2019-02-12 10:50:05
informacja o wyniku przetrgu na działke nr 1247/25 poł. w Wieleniu

2019-02-12 10:48:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieleń w roku 2019

2019-01-30 15:33:33
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego- parking przy ulicy Kasprzaka

2019-01-30 09:19:18
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego- przebudowa ulic w Rosku

2019-01-30 09:14:04
wykaz w spr. wydzierżawienia działki nr 139 część i 1801/2 część poł. w Rosku

2019-01-28 14:48:50
wykaz w spr. wydzierżawienia działki nr 729/1 poł. w Dzierżążnie Wielkim

2019-01-28 14:41:22
wykaz w spr. wydzierzawienia działki nr 95 część poł. w Dzierżążnie Wielkim

2019-01-28 14:08:59
wykaz w spr. wydzierżawienia działki nr 320/1 poł. w Nowych Dworach

2019-01-28 14:04:36
wykaz w spr. wydzierzawienia działki nr 150 poł. w Folsztynie

2019-01-28 13:59:32
informacja o wyniku przetrgu na działkę nr 639/1 poł. w Rosku

2019-01-21 11:25:33
ogłoszenie w spr. wydzierżawienia działki nr 89/3 poł. w Gieczynku

2019-01-21 11:04:53
ogłoszenie w sprawie zbycia działki nr 76 poł. Dębogórze

2019-01-21 11:03:41
ogłoszenie w sprawie zbycia działki nr 724 i 719 poł. w Dzierżążnie Wielkim

2019-01-21 11:00:18
informacja o wyniku przetargu na działkę nr 60/3 poł. w Hamrzysku

2019-01-11 08:52:45
informacja o wyniku przetargu na działke nr 124/2 poł. we Wrzesszczynie

2019-01-11 08:50:32
informacja o wyniku przetargu na działkę nr 1247/23 poł. w Wieleniu

2019-01-11 08:33:13
informacja o wyniku przetrgu na działke nr 1247/24 poł. w Wieleniu

2019-01-11 08:29:08
ogłoszenie w sprawie zbycia działki nr 46/5 poł. w Marianowie

2019-01-09 12:37:17
wykaz w spr. sprzedazy działki nr 52/4 poł. we Wrzeszczynie

2019-01-08 14:16:54
wykaz w spr. sprzedaży działki nr 59/4 poł. w Marianowie

2019-01-08 14:10:00
wykaz w spr. sprzedazy działki nr 20/6 poł. w Kałądku

2019-01-08 14:04:37
wykaz w sprawie sprzedaży działki nr 132 poł. w Folsztynie

2019-01-08 13:57:39
wykaz w sprawie sprzedaży działki nr 228/1 poł. w Nowych Dworach

2019-01-08 13:49:54
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa podziemnej linii kablowej SN-15kV o dł. 357m oraz wymiana słupa SN-15kV w miejscu istn.słupa SN-15kV na działce ozn. nr ewid. 7007/5 zlokalizowanego w obrębie wsi Wrzeszczyna

2018-12-28 11:12:40
informacja o wyniku przetrgu na działkę nr 1678 poł. w Wieleniu

2018-12-27 09:24:21
informacja o wyniku przetrgu na działke nr 1676 poł. w Wieleniu

2018-12-27 09:23:09
informacja o wyniku przetrgu - dz. 1561 i 1687 poł. w Wieleniu

2018-12-20 12:28:56
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 1820 część poł. w Rosku

2018-12-11 10:10:18
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 186/2 część poł. w Wieleniu

2018-12-11 10:07:34
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 292/7 część poł. w Miałach

2018-12-11 10:03:45
wykaz w spr. wydzierzawienia działek nr 826, 855/2 część i 870/8 część poł. w Rosku

2018-12-11 10:00:33
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 22/2 poł. w Nowych Dworach

2018-12-11 09:56:45
wykaz w spr. wydzierżawienia działki nr 147/8 część poł. w Wieleniu

2018-12-11 09:51:53
wykaz w sprawie wydzierżawienia działki nr 164 część poł. w Hamrzysku

2018-12-11 09:47:23
ogłoszenie o drugim przetrgu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości - działka 436 położona w Wieleniu Północnym

2018-12-06 10:17:21
odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości - działka 98 poł. w Dzierżążnie Wielkim

2018-12-05 13:46:47
Zapraszamy do konsultacji programu współpracy Gminy Wieleń z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2018-11-30 14:02:00
ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 60/3 poł. w Hamrzysku

2018-11-29 12:53:00