Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej - działki nr 436 połozonej w Wieleniu Północnym

2018-08-30 10:04:31
Regulamin naboru

2018-08-23 06:26:55
Zmiana miejsca rozpatrywania spraw

2017-08-04 13:52:25
Konkurs \\

2011-04-13 07:41:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI „OBIEKT PO BYŁEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIELENIU PRZY UL. MIĘDZYLESKIEJ”

2011-04-13 07:40:48
Przetarg na zbycie nieruchomości Obiekt po byłej oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Międzyleskiej

2011-04-13 07:40:22
Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk w rejonie jeziora Bąd

2011-03-31 10:14:58
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego

2011-03-31 10:14:23
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz dla działki nr 214/2

2011-03-31 10:13:58
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osady Jaryń

2011-03-31 10:13:27