Sprawozdania finansowe za 2018 rok 

 

 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

 

 

Załączniki

Rb-27s_I2018

Data: 2018-06-08 09:37:14 Rozmiar: 841.93k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_I2018

Data: 2018-06-08 09:37:30 Rozmiar: 1.49M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_I2018

Data: 2018-06-08 09:37:50 Rozmiar: 347.62k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_I2018

Data: 2018-06-08 09:38:05 Rozmiar: 285.64k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_I2018

Data: 2018-06-08 09:38:26 Rozmiar: 91.01k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2018-06-08 09:35:40
Czas publikacji: 2018-11-15 08:35:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak