Sprawozdania finansowe za 2016 rok 

 
 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

 

Załączniki

Rb-27S_II2016

Data: 2016-08-16 10:00:02 Rozmiar: 660.27k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_II2016

Data: 2016-08-16 10:00:58 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_II2016

Data: 2016-08-16 10:01:33 Rozmiar: 261.52k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_II2016

Data: 2016-08-16 10:04:16 Rozmiar: 175.07k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_II2016

Data: 2016-08-16 10:04:44 Rozmiar: 99.91k Format: .pdf Pobierz

Rb-27s_30092016

Data: 2016-11-07 16:31:24 Rozmiar: 197.87k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_30092016

Data: 2016-11-07 16:32:45 Rozmiar: 1.26M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_30092016

Data: 2016-11-07 16:32:58 Rozmiar: 131.88k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_30092016

Data: 2016-11-07 16:33:12 Rozmiar: 96.72k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_30092016

Data: 2016-11-07 16:33:30 Rozmiar: 100.12k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_IV2016

Data: 2017-10-13 09:34:35 Rozmiar: 850.81k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_IV2016

Data: 2017-10-13 09:35:03 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IV2016

Data: 2017-10-13 09:35:17 Rozmiar: 348.19k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_IV2016

Data: 2017-10-13 09:35:54 Rozmiar: 260.51k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_IV2016

Data: 2017-10-13 09:36:22 Rozmiar: 95.04k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2016-08-16 09:58:03
Czas publikacji: 2017-10-13 09:40:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak