Sprawozdania finansowe za 2017 rok 

 
 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2017

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2017

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2017 roku 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wieleń na dzień 31.12.2017 r.

 

Załączniki

Rb-27s_I2017

Data: 2017-05-09 08:32:07 Rozmiar: 833.88k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_I2017

Data: 2017-05-09 08:32:27 Rozmiar: 1.44M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_I2017

Data: 2017-05-09 08:32:43 Rozmiar: 346.68k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_I2017

Data: 2017-05-09 08:33:07 Rozmiar: 260.66k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_I2017

Data: 2017-05-09 08:33:21 Rozmiar: 91.14k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_II2017

Data: 2017-08-10 14:29:25 Rozmiar: 883.82k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_II2017

Data: 2017-08-10 14:41:48 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_II2017

Data: 2017-08-10 14:42:19 Rozmiar: 347.84k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_II2017

Data: 2017-08-10 14:42:36 Rozmiar: 260.71k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_II2017

Data: 2017-08-10 14:42:56 Rozmiar: 90.88k Format: .pdf Pobierz

Rb-27s_31122017

Data: 2018-06-08 09:17:37 Rozmiar: 268.72k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_31122017

Data: 2018-06-08 09:17:59 Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_31122017

Data: 2018-06-08 09:18:26 Rozmiar: 347.76k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_31122017

Data: 2018-06-08 09:18:41 Rozmiar: 260.54k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_31122017

Data: 2018-06-08 09:18:58 Rozmiar: 94.37k Format: .pdf Pobierz

Rb-UZ_31122017

Data: 2018-06-08 09:19:17 Rozmiar: 334.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 264
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2017-05-09 08:31:14
Czas publikacji: 2018-06-08 09:29:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak