Sprawozdania finansowe za 2015 rok 

 
 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

 

Załączniki

Rb-27s_IIIkw2015

Data: 2015-11-02 15:50:31 Rozmiar: 722.52k Format: .pdf Pobierz

Rb-28s_IIIkw2015

Data: 2015-11-02 15:51:37 Rozmiar: 1.28M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IIIkw2015

Data: 2015-11-02 15:52:16 Rozmiar: 262.14k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_IIIkw2015

Data: 2015-11-02 15:52:38 Rozmiar: 174.97k Format: .pdf Pobierz

RB-27S_rok2015

Data: 2016-03-15 14:18:54 Rozmiar: 732.81k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_rok2015

Data: 2016-03-15 14:19:17 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_rok2015

Data: 2016-03-15 14:19:41 Rozmiar: 262.25k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_rok2015

Data: 2016-03-15 14:20:00 Rozmiar: 175.04k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_rok2015

Data: 2016-03-15 14:20:25 Rozmiar: 104.26k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 15:44:36
Czas publikacji: 2016-03-15 14:35:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak