Projekt uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2015 rok 

 
 

Zarządzenie Nr 104/14 Burmistrza Wielenia z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu gminy Wieleń na 2015 rok.

PROJEKT UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wieleń na 2015 rok

Zał. 1 Szczegółowy projekt planu dochodów na 2015 rok

Zał. 2 Szczegółowy projekt planu wydatków na 2015 rok

Zał. 3 Projekt planu rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 rok

Zał. 4 Projekt planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na 2015 rok

Zał. 5 Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Zał. 6 Wydatki majątkowe ujete w projekcie budżetu na 2015 rok

Zał. 7 Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Zał. 8 Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska na 2015 rok

Zał. 9 Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Zał. 10 Pojekt wydatków funduszu sołeckiego na 2015 rok

Zał. 11 Szczegółowy pojekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2015 rok

 

 

Załączniki

Projekt_uchwały_budżet_2015

Data: 2014-11-21 10:41:03 Rozmiar: 94.13k Format: .pdf Pobierz

Zarz_pojekt_budżet_2015

Data: 2014-11-21 10:39:54 Rozmiar: 76.93k Format: .pdf Pobierz

Zal_1_Dochody_pro2015

Data: 2014-11-21 10:41:22 Rozmiar: 162.12k Format: .pdf Pobierz

Zal_2_Wydatki_pro2015

Data: 2014-11-21 10:41:53 Rozmiar: 290.72k Format: .pdf Pobierz

Zal_3_Rozchody_pro2015

Data: 2014-11-21 10:42:07 Rozmiar: 78.82k Format: .pdf Pobierz

Zal_4_Dotacje_pro2015

Data: 2014-11-21 10:42:19 Rozmiar: 67.01k Format: .pdf Pobierz

Zal_5_DochiWyd_pro2015

Data: 2014-11-21 10:42:35 Rozmiar: 92.99k Format: .pdf Pobierz

Zal_6_WydMaj_pro2015

Data: 2014-11-21 10:42:48 Rozmiar: 113.9k Format: .pdf Pobierz

Zal_7_PPA_pro2015

Data: 2014-11-21 10:43:11 Rozmiar: 92.53k Format: .pdf Pobierz

Zal_8_GFOSIGW_pro2015

Data: 2014-11-21 10:43:25 Rozmiar: 82.45k Format: .pdf Pobierz

Zal_9_ZakłBudz_pro2015

Data: 2014-11-21 10:43:36 Rozmiar: 73.18k Format: .pdf Pobierz

Zal_10_FundS_pro2015

Data: 2014-11-21 10:43:50 Rozmiar: 143.41k Format: .pdf Pobierz

Zal_11_JednPom_pro2015

Data: 2014-11-21 10:44:05 Rozmiar: 75.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-11-21 10:18:43
Czas publikacji: 2014-11-21 11:09:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak