Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2013 rok 

 
 

Załączniki

Sprawozdanie_opisowe_za_2013

Data: 2014-03-31 11:41:46 Rozmiar: 3.18M Format: .pdf Pobierz

Zał.1 Informacje ogólne 2013

Data: 2014-03-31 12:32:17 Rozmiar: 69.7k Format: .pdf Pobierz

Zał.2 Wykonanie dochodow 2013

Data: 2014-03-31 12:32:42 Rozmiar: 189.88k Format: .pdf Pobierz

Zał.3 Wykonanie wydatkow 2013

Data: 2014-03-31 12:33:26 Rozmiar: 184.8k Format: .pdf Pobierz

Zał.4 Wydatki majatkowe 2013

Data: 2014-03-31 12:33:40 Rozmiar: 84.41k Format: .pdf Pobierz

Zał.5 Dotacje 2013

Data: 2014-03-31 12:34:06 Rozmiar: 84.69k Format: .pdf Pobierz

Zał.6 doch.i wyd.administracja zlecona 2013

Data: 2014-03-31 12:35:45 Rozmiar: 185.24k Format: .pdf Pobierz

Zał.7 JEDN POMOCN 2013

Data: 2014-03-31 12:36:11 Rozmiar: 68.05k Format: .pdf Pobierz

Zał.8 Fundusz sołecki 2013

Data: 2014-03-31 12:36:29 Rozmiar: 700.77k Format: .pdf Pobierz

Zał.9 PPA 2013

Data: 2014-03-31 12:36:49 Rozmiar: 87.43k Format: .pdf Pobierz

zał.10 FOŚ 2013

Data: 2014-03-31 12:37:08 Rozmiar: 125.52k Format: .pdf Pobierz

zał.11 środki unijne 2013

Data: 2014-03-31 12:37:45 Rozmiar: 164.86k Format: .pdf Pobierz

uchwala SO-0954/5/15/Pi/2014

Data: 2014-04-22 13:17:07 Rozmiar: 238.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2014-03-31 11:38:28
Czas publikacji: 2014-04-22 13:20:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak