Sprawozdania finansowe za 2012 rok 

 
 

1. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

2. Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

3. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

4. Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2012 roku

5. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

5. Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

6. Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

7. Uchwała Nr SO.-0954/21/15/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnienia Gminy Wieleń

 

Załączniki

Rb-NDS_30062012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 88.15k Format: .pdf Pobierz

Rb-27S_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 748.09k Format: .pdf Pobierz

Rb-28S_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.31M Format: .pdf Pobierz

Rb-N_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 290.77k Format: .pdf Pobierz

Rb-NDS_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 184.7k Format: .pdf Pobierz

Rb-UZ_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 273.34k Format: .pdf Pobierz

Rb-Z_IV_2012

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 293.72k Format: .pdf Pobierz

uchwala_SO-0954/21/15/Pi/2013

Data: 2017-08-01 12:00:00 Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1556
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wieleniu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Ciesielski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bartosz Ciesielski
Czas wytworzenia: 2012-08-23 14:24:23
Czas publikacji: 2013-04-26 13:01:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak